Οδοιπορικά Έξοδα Εξωτερικού

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε την σχετική νομοθεσία που αφορά τους όρους, προϋποθέσεις, ύψος και διαδικασία καταβολής δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. που αποσπώνται στο εξωτερικό.

I. Οδοιπορικά έξοδα πρώτης μετάβασης στο εξωτερικό και οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα.
II. Μετακινήσεις από σχολείο σε σχολείο ή από σχολείο σε γραφείο συντονιστή εκπαίδευσης εξωτερικού για συμπλήρωση ωραρίου.
III. Μετακινήσεις για εκτέλεση υπηρεσίας εντός της ίδιας χώρας απόσπασης ή σε άλλη χώρα του εξωτερικού.