Ακουστικά Βαρηκοΐας

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Β΄ Οικονομικού της Διεύθυνσης προκειμένου να σας αποσταλούν σαφείς οδηγίες για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να γίνει η αγορά των ακουστικών βαρηκοΐας.

Δικαίωμα προμήθειας ακουστικών βαρηκοΐας δίνεται στους μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και σε αυτούς που φοιτούν σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο όπου παρέχεται ειδική αγωγή ή ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και έχουν προβλήματα ακοής. Το ανώτατο ποσό που θα παρέχει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για κάθε ακουστικό βαρηκοΐας δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 Ευρώ. Την εν λόγω παροχή δικαιούνται μέχρι την ηλικία των 20 ετών όσοι φοιτούν στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας.

Το ποσό αυτό  παρέχεται ανά τέσσερα (4) έτη

Σχετικό Φ.Ε.Κ.  

============================================================
Τμήμα Β΄ Οικονομικού – Ακουστικά Βαρηκοΐας
τηλέφωνα: 2310-954135
e-mail: mail@dipe-a.thess.sch.gr
web Διεύθυνσης: http://dipe-a.thess.sch.gr
web Οικονομικού: https://oikonomiko-dipeathess.gr
============================================================
υπεύθυνες :
Ευαγγελία Δρουγαλά, Διοικητικός
Αγγελική Θειακούλη, Διοικητικός
============================================================